Οπούντιοι Λοκροί

Κάτοικοι της αρχαίας Λοκρίδας. Όλες οι πόλεις της Αν. Λοκρίδας αποτελούσαν συμπολιτεία της οποίας τη βουλή, που την έλεγαν βουλή των Χιλίων, αποτελούσαν εκπρόσωποι των πόλεων που τη συγκροτούσαν. Στα χρόνια των Μηδικών πολέμων οι Ο.Λ. αγωνίστηκαν μαζί με τους άλλους Έλληνες εναντίον των Περσών. Τον 5o αι. π.Χ. οι Ο.Λ. είχαν φτάσει σε μεγάλη ακμή, απόδειξη της οποίας είναι η αποστολή αποίκων στη Ναύπακτο. Έως τον 4o αι. π.Χ. ήταν φιλολάκωνες, το 395 π.Χ. όμως βρέθηκαν στην αντίθετη παράταξη ως σύμμαχοι των Αθηναίων, των Θηβαίων και των Κορίνθιων.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Λοκροί, Οπούντιοι — Βλ. λ. Οπούντιοι Λοκροί …   Dictionary of Greek

  • Λοκροί — Οι αρχαίοι κάτοικοι της Λοκρίδας. Όπως φαίνεται από τη γλώσσα τους, οι Λ. ήταν κράμα βορειοδυτικών ελληνικών φύλων, που κατέβηκαν από τα Β και έφτασαν μέχρι την οροσειρά της Πίνδου. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία, αφού ακολούθησε τη… …   Dictionary of Greek

  • Λοκρίδα — Ονομασία δύο περιοχών της Στερεάς Ελλάδας κατά την αρχαιότητα, που χωρίζονταν από τη Δωρίδα και τη Φωκίδα. Η ανατολική περιοχή ονομαζόταν Oπουντία Λ. και η δυτική Εσπερία Λ. Η πρώτη άρχιζε από το όρος Πτώο, Α της λίμνης Κωπαΐδας, και έφτανε μέχρι …   Dictionary of Greek

  • ЛОКРЫ —    • Locris,          Λοκρίς и Λοκροί, по преданию, получили название свое от Локра, правнука Амфиктиона и вождя колонии лелегов. Вследствие разрозненности своих частей народ этот никогда не мог достигнуть никакого значения в истории. В самой… …   Реальный словарь классических древностей

  • Opuntian Locris — or Eastern Locris was an ancient Greek region inhabited by the eastern division of the Locrians, the so called tribe of the Locri Epicnemidii (Greek: Λοκροί Ἐπικνημίδιοι) or Locri Opuntii (Greek: Λοκροί Ὀπούντιοι). Contents 1 Geography 1.1… …   Wikipedia

  • Amphictyonic League — In the Archaic period of ancient Greece, an amphictyony (Ancient Greek: ἀμφικτυονία), a league of neighbors , or Amphictyonic League was an ancient association of Greek tribes[1] formed in the dim past, before the rise of the Greek polis. The six …   Wikipedia

  • Names of the Greeks — History of Greece This article is part of a series …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.